Nasze usługi

Kompleksowe zarządzanie kryzysowe

Jak możemy pomóc?

Kryzys – od starogreckiego „krisis” – „przesilenie”, „decyzja”. W medycynie to przełomowy moment, w którym stan pacjenta albo się poprawi, albo pogorszy. Podobnie w biznesie: sytuacja kryzysowa w zależności od podjętych kroków może prowadzić do poważnych problemów firmy lub wręcz przeciwnie, umocnić jej wizerunek i pozycję na rynku. Dbamy o to, by zrealizował się ten optymistyczny scenariusz.

Komunikacja kryzysowa

 • Raporty i analizy

  Zrealizujemy audyt procedur związanych z sytuacją zmiany / kryzysu w trakcie spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli firmy. Zidentyfikujemy potencjalne ogniska kryzysu oraz najważniejsze grupy otoczenia.

 • Księga zarządzania kryzysowego

  Przygotujemy Twoją firmę na kryzys, by przekuć go w sukces. Opracujemy Księgę Zarządzania Kryzysowego, która nie tylko zapewni wdrożenie odpowiednich procedur w sytuacji kryzysowej, ale przede wszystkim zbuduje świadomość potencjalnych zagrożeń oraz gotowość kryzysową.

 • Pogotowie kryzysowe

  Crisis team dostępny 24/7 - pełne wsparcie Firmy w zakresie zarządzania kryzysem w przypadku nagłych zdarzeń.

 • Kryzysowe treści

  Opracujemy kryzysowe treści - komunikaty, oświadczenia, formy multimedialne, infografiki. Wiemy, jak budować treści, by skutecznie dotarły do kluczowych grup.

 • Szkolenia

  Przeprowadzimy szkolenia dla wybranych osób z zakresu komunikacji w kryzysie oraz kontaktów z mediami i kontrahentami organizacji. Przygotujemy członków sztabu kryzysowego do skutecznego zarządzania.

 • Doradztwo wizerunkowe

  Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży mediów i PR zapewniamy stałe doradztwo wizerunkowe - również wykraczające poza działania stricte związane z sytuacją kryzysową.

Bezpieczeństwo prawne

 • Bezpieczeństwo prawne

  Opieka prawna w sytuacji kryzysowej to jeden z kluczowych elementów powodzenia planu antykryzysowego oraz budowania gotowości kryzysowej. Dzięki współpracy z ekspertami prawnymi wiemy, jak połączyć bezpieczeństwo prawne ze skuteczną komunikacją kryzysową.

 • Negocjator kryzysowy i restrukturyzacyjny

  Kryzys wymagający restrukturyzacji potrzebuje eksperckiego wsparcia w zakresie negocjacji kryzysowych lub restrukturyzacyjnych. Kooperacja z doświadczonymi negocjatorami to dla nas gwarancja, że nasi klienci uzyskają wymierne wsparcie w budowaniu relacji ze wszystkimi partnerami, których sytuacja kryzysowa dotyczy oraz doprowadzą do efektywnej poprawy sytuacji firmy w kryzysie np. poprzez redukcję jej zobowiązań. Nasi eksperci prowadzą w imieniu firmy rozmowy i negocjacje z kontrahentami.

 • Mediacje

  Kryzys to niejednokrotnie konflikt pomiędzy konkretnymi podmiotami. Najskuteczniej rozwiązać mogą go mediacje. Zachęcamy klientów do korzystania z tej formy pozasądowego rozstrzygania sporów. Współpraca z cenionymi mediatorami pozwala nam wspierać firmy w budowaniu rozwiązań mediacyjnych dostosowanych do kompleksowego planu antykryzysowego.

Efektywność procesów

 • Efektywność procesów

  Wiemy, że z kryzysem najlepiej radzą sobie firmy, które potrafią elastycznie dostosować się do nowej rzeczywistości i rentownie w niej działać. Dzięki współpracy z ekspertami w dziedzinie optymalizacji procesów doradzamy, jak nimi zarządzać w sytuacji kryzysu i zmiany.

 • Analiza procesów

  Analiza procesów pod kątem nieefektywności i wąskich gardeł w procesach, których udrożnienie usprawni przepływ informacji w firmie oraz uczyni procesy bardziej elastycznymi i efektywnymi.

 • Usprawnianie procesów w istniejącym kryzysie

  Usprawnienie procesów pod kątem możliwie szybkiego dostosowania się do sytuacji kryzysowej oraz efektywnej i rentownej pracy w nowych warunkach.

Twoja organizacja znalazła się w sytuacji kryzysowej lub chce się do niej przygotować?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wspólnie zadbamy o to, by istniejący kryzys przekuć w sukces lub przygotować procedury zarządzania i komunikacji na długo przed tym zanim kryzys zdąży się pojawić.

Scroll to Top